Lichaamsgerichte psychotherapie > De betekenis van aanraken

Mensen raken van nature aan. Je slaat je arm om iemand heen als hij of zij verdriet heeft. Als je blij bent iemand te zien raak je aan door een handdruk of een kus. Aanraken en aangeraakt worden zijn voorwaarden voor een goede emotionele ontwikkeling. In onze samenleving is aanraken meestal niet vanzelfsprekend. Je zou kunnen zeggen dat we als voelers geboren worden en tot denkers worden gemaakt.

 

Onvoldoende huidcontact kan leiden tot onrust, verdriet of angst.

 

In onze maatschappij ligt de nadruk vaak op individualiteit en prestatie. Hierdoor raakt het gevoelsmatige contact tussen mensen steeds meer op de achtergrond. De balans tussen voelen en denken raakt verstoord. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten of gevoelens van angst, verdriet of kwaadheid. De waarde van aanraken zoals ik werk met de verschillende werkvormen is dat het deze balans kan helpen herstellen.